Petroglifos.org

Documentos

Está fóra de dubida para cualquera coñecedor dos petroglifos prehistóricos do Noroeste da península Ibérica, que no Suroeste galaico danse cita unha serie de fenómenos que particularizan esta área de xeito notable. Neste artigo Francisco Javier Costas Goberna fai un resumo destes petroglifos e do seu estado de conservación.
Análise do contexto sociocultural concreto. Un patrimonio excepcional, coñecemento científico vs. tradicional, a figura do aficionado, sinalización e posta en valor.

Un proxecto de:
Coa colaboración de:
Web feita con: